Så här använder du HolkWebben!

Holkwebben är att till för både nytta och nöje. I Holkwebben kan du registrera häckningar och följa dina bevingade vänner år efter år. Om du vill ha den enkla inrapporteringen väljer du att klicka på ”Rapportera”. Där fyller du i hur många holkar du har som är tomma och antalet häckande par du har av respektive art i de bebodda holkarna.

Du kan också följa dina respektive holkar var för sig måste du först skapa ett eget konto. Om du gör det kan du komplettera med olika händelser som när du ser första besöket, när du hör ungar i boet eller när de flugit ut. Detta gör du för varje enskild fågelholk som du har. Du kan sedan följa dina holkar genom åren samtidigt som databasen fylls med information.

För dig som driver större holkprojekt finns möjlighet att pricka in och koordinatsätta varje holk var för sig oavsett var de befinner sig. Holkwebben blir ett alldeles utmärkt instrument för dig som vill hålla ordning på många fågelholkar under längre tid. Om det är så att du själv driver ett holkprojekt så är du välkommen att höra av dig (info@birdlife.se). Du kanske har dina uppgifter om holkarna från tidigare år i en Excelfil eller i någon databasbaserad lösning. Vi kan hjälpa till att föra över informationen till Holkwebben. Du är bara du själv som kan se dina egna holkar om du väljer att följa holkarna var för sig. Dock kommer de att ingå i statistik på kommun, län och landsnivå.

Nedan beskrivs kort hur du använder HolkWebben. En enkel rapportering och en detaljerad rapportering om du själv vill följa och registrera olika händelser som sparas med datum.

Enkel rapportering:

  1. Klicka på Rapportera nedan
  2. Fyll i adressuppgifter
  3. Fyll i antalet tomma holkar
  4. Fyll i listan de arter som häckat i dina holkar under året.

Rapportera

På detta vis vet vi hur många holkar du har satt upp och hur många holkar som du fått häckningar eller häckförsök i. Du som har ett eget holkprojekt med holkar utspridda över ett stort geografiskt område kan använda Enkla rapportering men då får du bara summor av häckande fåglar i holkarna. Vill du ha in mer detaljerad information då ska du använda Detaljerad rapportering.

Detaljerad rapportering (Mina holkar):

  1. Till att börja med, klicka på Skapa konto nedan och fyll i dina uppgifter och skapa ditt personliga konto. Dina uppgifter ser bara du själv och uppgifterna om själva fågelhäckningarna kommer att komma in i vår statistikdatabas redovisat på kommun och län.
  2. Kom ihåg dina uppgifter (konto och lösenord) eftersom de är personliga och och behöver användas vid inloggning.
  3. Du registrerar in dina holkar under menyalternativet Mina holkar.
  4. Fyll i uppgifterna om varje holk du vill ha med i systemet.
  5. För dig som driver ett holkprojekt finns det möjlighet att sätta ut koordinater på varje holk och fylla i detaljerad information om varje holk.
  6. Löpande kan du logga in i HolkWebben, notera olika händelser och på så vis följa häckningarnas fortlöpande år från år. Dessutom bidrar du med statistik i vår databas.

Skapa konto