[115] ID115, BRF Rönninge Källa, Salem, Stockholm

3m Trä, målat/impregnerat med holkring På trädstam V Typ mes, ingång 28mm eller mindre

Händelser

2017-11-18 Holk uppsatt

  • Art : Blåmes
  • Kommentar: 28mm ingångshål. Uppsatt i en stor hasselbuske.
Karta
Lägg till händelse